trouvera във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trouvera в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. trouver (par hasard):

2. trouver (découvrir en cherchant):

3. trouver (se procurer):

4. trouver (voir):

5. trouver (estimer):

6. trouver (imaginer):

Вижте също: chaussure

1. chaussure:

shoe shop Brit

Преводи за trouvera в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to strike pay dirt inf fig

trouvera в PONS речника

Преводи за trouvera в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trouvera в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

trouvera Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文