trouvais във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trouvais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. trouver (par hasard):

2. trouver (découvrir en cherchant):

3. trouver (se procurer):

4. trouver (voir):

5. trouver (estimer):

6. trouver (imaginer):

Вижте също: chaussure

1. chaussure:

shoe shop Brit

Преводи за trouvais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to strike pay dirt inf fig

trouvais в PONS речника

Преводи за trouvais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trouvais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

trouvais Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文