troupes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за troupes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. troupe MILIT:

Преводи за troupes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
alpine troops MILIT

troupes в PONS речника

Преводи за troupes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за troupes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

troupes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文