troubles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за troubles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trouble-fête <pl trouble-fête, trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за troubles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
semeur/-euse m/f de troubles
fauteur/-trice m/f de troubles

troubles в PONS речника

Преводи за troubles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trouble-fête <trouble-fêtes> [tʀubləfɛt] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за troubles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

troubles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

fauteur(-trice) m (f) de troubles
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文