trompés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trompés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. tromper (duper):

1. tromper (mentalement):

2. tromper (concrètement):

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] NOUN m

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trompés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

trompés в PONS речника

Преводи за trompés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

trompe-l'œil [tʀɔ̃plœj] NOUN m inv ART

Преводи за trompés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

trompés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文