trois във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.trois <pl trois> [tʀwa] ADJ inv PRON NOUN m

Вижте също: cuiller

cuiller, cuillère [kɥijɛʀ] NOUN f

1. cuiller:

4. cuiller TECH:

Phrases:

I.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] ADJ inv

II.trente-trois [tʀɑ̃ttʀwa] PRON

I.trois-huit <pl trois-huit> [tʀwaɥit] NOUN m MUS

II.trois-huit [tʀwaɥit] NOUN mpl COM

trois-deux <pl trois-deux> [tʀwadø] NOUN m MUS

II.trois-quarts <pl trois-quarts> [tʀwakaʀ] NOUN m

trois-mâts <pl trois-mâts> [tʀwamɑ] NOUN m

trois-quatre <pl trois-quatre> [tʀwakatʀ] NOUN m MUS

trois-roues <pl trois-roues> [tʀwaʀu] NOUN m

Преводи за trois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

trois в PONS речника

Преводи за trois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADJ

1. cinq:

4. cinq (dans l'indication de la date):

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] NOUN f (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] ADV

trois-pièces [tʀwɑpjɛs] NOUN m inv

I.trois-étoiles [tʀwɑzetwal] ADJ inv

II.trois-étoiles [tʀwɑzetwal] NOUN m inv

Преводи за trois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

trois Примери от PONS речника (редакционно проверени)

trois Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文