tricot във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tricot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tricot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
spencer dated

tricot в PONS речника

Преводи за tricot в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tricot в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tricot Примери от PONS речника (редакционно проверени)

vest Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文