travaux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за travaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o] NOUN m

2. travail:

3. travail:

1. travail:

work sg

III.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o]

hard labour Brit sg
travaux pratiques, TP ECOLE, UNIV

Вижте също: salaire

1. salaire:

Преводи за travaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
conducteur/-trice m/f de travaux

travaux в PONS речника

Преводи за travaux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за travaux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

travaux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文