travaille във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за travaille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.travaillé (travaillée) [tʀavaje] VERB pp

travaillé → travailler

II.travaillé (travaillée) [tʀavaje] ADJ

Вижте също: travailler

1. travailler (faire un effort):

2. travailler (exercer un métier):

3. travailler (faire des affaires):

1. travailler (faire un effort):

2. travailler (exercer un métier):

3. travailler (faire des affaires):

Преводи за travaille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

travaille в PONS речника

Преводи за travaille в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за travaille в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

travaille Примери от PONS речника (редакционно проверени)

travaille Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за travaille в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文