travail във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за travail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o] NOUN m

2. travail:

3. travail:

1. travail:

work sg

III.trav|ail1 <pl travaux> [tʀavaj, o]

hard labour Brit sg
travaux pratiques, TP ECOLE, UNIV

Вижте също: salaire

1. salaire:

travail2 <pl travails> [tʀavaj] NOUN m (appareil)

Преводи за travail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

travail в PONS речника

Преводи за travail в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за travail в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

travail Примери от PONS речника (редакционно проверени)

travail Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за travail в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文