tranche във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tranche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] VERB pp

tranché → trancher

II.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] ADJ

III.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe] ADJ

VI.tranché (tranchée) [tʀɑ̃ʃe]

Вижте също: trancher

Преводи за tranche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tranche в PONS речника

Преводи за tranche в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за tranche в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tranche Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文