tram във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tram в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tram-train [tʀamtʀɛ̃] NOUN m TRANSP

Преводи за tram в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tram в PONS речника

tram Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文