trait във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. trait (ligne):

line attr

2. trait (particularité):

Вижте също: forcer

Преводи за trait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

trait в PONS речника

Преводи за trait в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trait в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

trait Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文