trésor във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за trésor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: chercheur

I.cherch|eur (chercheuse) [ou ( )(chercheure)] [ʃɛʀʃœʀ, øz] ADJ liter

II.cherch|eur (chercheuse) [ou ( )(chercheure)] [ʃɛʀʃœʀ, øz] NOUN m (f)

IV.cherch|eur (chercheuse) [ou ( )(chercheure)] [ʃɛʀʃœʀ, øz]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за trésor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
chasseur/-euse m/f de trésor

trésor в PONS речника

Преводи за trésor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за trésor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

trésor Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文