tout-va във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tout-va в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

left → leave

Вижте също: leave

1. leave:

leave, a. leave of absence MILIT
to be on leave MILIT

1. leave (depart from):

2. leave (leave behind):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

Индивидуални преводни двойки
à tout va

Преводи за tout-va в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tout-va в PONS речника

Преводи за tout-va в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за tout-va в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tout-va Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文