tournante във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tournante в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tournant (tournante) [tuʀnɑ̃, ɑ̃t] ADJ

III.tournant (tournante) [tuʀnɑ̃, ɑ̃t] NOUN f

IV.tournant (tournante) [tuʀnɑ̃, ɑ̃t]

Преводи за tournante в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
turntable RAIL, MOTOR

tournante в PONS речника

Преводи за tournante в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за tournante в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tournante Примери от PONS речника (редакционно проверени)

tournante Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文