touché във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за touché в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. touche ART:

3. touche SPORT:

touche-touche <à touche-touche [atuʃtuʃ] > ADV

1. toucher (poser la main sur):

toucher qc du doigt lit, fig

3. toucher (heurter):

‘hit!’

III.toucher à VERB trans obj.indir.

1. toucher (poser la main sur):

toucher à tout lit
toucher à tout fig
‘touche pas à mon pote inf

touche-pipi <pl touche-pipi> [tuʃpipi] NOUN m inf

Преводи за touché в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

touché в PONS речника

Преводи за touché в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. touche INFOR, MUS:

touche-à-tout [tuʃatu] NOUN mf inv inf c'est un touche-à-tout

Преводи за touché в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

touché Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文