tiroir във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tiroir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tiroir-caisse <pl tiroirs-caisses> [tiʀwaʀkɛs] NOUN m

Индивидуални преводни двойки
to have a bun in the oven slang

Преводи за tiroir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tiroir в PONS речника

Преводи за tiroir в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tiroir-caisse <tiroirs-caisses> [tiʀwaʀkɛs] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tiroir в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tiroir Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文