tireur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tireur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tir|eur (tireuse) [tiʀœʀ, øz] NOUN m (f)

III.tir|eur (tireuse) [tiʀœʀ, øz]

franc-tireur <pl francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tireur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tireur в PONS речника

Преводи за tireur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tireur (-euse) [tiʀœʀ, -øz] NOUN m, f

franc-tireur <francs-tireurs> [fʀɑ̃tiʀœʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tireur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tireur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文