tiers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tiers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] ADJ

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] NOUN m POL

I.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] ADJ

II.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] NOUN mf

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tiers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

tiers в PONS речника

Преводи за tiers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] ADJ

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] NOUN m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] NOUN m sans pl

I.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] ADJ

II.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] NOUN mf

Преводи за tiers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tiers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文