tierce във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tierce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: tiers

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] ADJ

I.tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] ADJ

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] NOUN m POL

I.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] ADJ

II.tiers-mondiste [tjɛʀmɔ̃dist] NOUN mf

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] NOUN m

Преводи за tierce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tierce в PONS речника

Преводи за tierce в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tiers (tierce) [tjɛʀ, tjɛʀs] ADJ

tiers-mondisme [tjɛʀmɔ̃dism] NOUN m

tiers-monde [tjɛʀmɔ̃d] NOUN m sans pl

I.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] ADJ

II.tiers-mondiste <tiers-mondistes> [tjɛʀmɔ̃dist] NOUN mf

Преводи за tierce в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tierce Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文