thermique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thermique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за thermique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
thermic PHYS, TECH

thermique в PONS речника

Преводи за thermique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за thermique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

thermique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

thermique Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文