thermale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thermale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

therm|al (thermale) <mpl thermaux> [tɛʀmal, o] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за thermale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

thermale в PONS речника

Преводи за thermale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за thermale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

thermale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文