thés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. thé (feuilles, infusion):

passe-thé <pl passe-thé, passe-thés> [paste] NOUN m

rose-thé <pl roses-thé> [ʀozte] NOUN f BOT

Преводи за thés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
passoire fthé)
boule f à thé

thés в PONS речника

Преводи за thés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за thés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
poche f de thé Québec

thés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cuiller à café, cuiller à thé Québec
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文