théorie във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за théorie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за théorie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
I have a theory that

théorie в PONS речника

Преводи за théorie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за théorie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

théorie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文