thèse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за thèse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
viva Brit

Преводи за thèse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

thèse в PONS речника

Преводи за thèse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за thèse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

thèse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文