testament във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за testament в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за testament в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
living will LAW, MED
testament liter

testament в PONS речника

Преводи за testament в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за testament в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

testament Примери от PONS речника (редакционно проверени)

in favour of Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文