terroriste във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за terroriste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.terroriste [tɛʀɔʀist] NOUN mf

narco-terroriste <pl narco-terroristes> [naʀkotɛʀɔʀist] NOUN mf

contre-terroriste <pl contre-terroristes>, contreterroriste <pl contreterroristes> [kɔ̃tʀətɛʀɔʀist] ADJ NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за terroriste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

terroriste в PONS речника

Преводи за terroriste в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за terroriste в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

terroriste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文