tempête във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tempête в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. tempête METEO:

2. tempête (agitation):

a storm in a teacup Brit

Вижте също: semer

3. semer (parsemer):

briquet-tempête [bʀikɛtɑ̃pɛt] NOUN m

Преводи за tempête в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tempête в PONS речника

Преводи за tempête в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за tempête в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
storm a. fig

tempête Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文