températures във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за températures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

température [tɑ̃peʀatyʀ] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за températures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
temperature METEO, PHYS

températures в PONS речника

Преводи за températures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

température [tɑ̃peʀatyʀ] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за températures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

températures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

températures Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за températures в Френски»Английски речника

température de condensation en °C

Température de sortie du refroidisseur de gaz

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文