technique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за technique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.technique [tɛknik] ADJ (tous contextes)

Преводи за technique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
technical MUS, SPORT

technique в PONS речника

Преводи за technique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за technique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dessinateur(-trice) m (f) (technique)

technique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文