taux: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за taux: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

taux de fréquentation THEAT, CINE

Преводи за taux: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

taux: в PONS речника

Преводи за taux: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за taux: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

taux: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

taux: Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

taux: Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文