taux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за taux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

taux de fréquentation THEAT, CINE

Преводи за taux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

taux в PONS речника

Преводи за taux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за taux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

taux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

taux Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

taux Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文