tard’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tard’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

couche-tard <pl couche-tard> [kuʃtaʀ] NOUN mf inf

lève-tard <pl lève-tard> [lɛvtaʀ] NOUN mf

Преводи за tard’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tard’ в PONS речника

Преводи за tard’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lève-tard [lɛvtaʀ] NOUN mf inv inf

Преводи за tard’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

tard’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文