tailles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tailles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. tailler (couper):

2. tailler (découper):

2. taille:

3. taille (dimension de vêtement):

Вижте също: tailler

1. tailler (couper):

2. tailler (découper):

taille-crayons, taille-crayon <taille-crayons> [tajkʀɛjɔ̃] NOUN m

taille-bordure <pl taille-bordures> [tajbɔʀdyʀ] NOUN m

taille-douce <pl tailles-douces> [tajdus] NOUN f

taille-haie <pl taille-haies> [tajˈɛ] NOUN m

Преводи за tailles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tailles в PONS речника

Преводи за tailles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

taille-crayon <taille-crayon(s)> [tɑjkʀɛjɔ̃] NOUN m

Преводи за tailles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tailles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文