taches във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за taches в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. tache (salissure):

tache lit

Преводи за taches в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
taches fpl

taches в PONS речника

Преводи за taches в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за taches в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

taches Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文