tabac във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за tabac в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Tabac

café-tabac <pl cafés-tabac> [kafetaba] NOUN m

bar-tabac <pl bars-tabac> [baʀtaba] NOUN m

Преводи за tabac в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tabac m inv
passage m à tabac inf
passer qn à tabac inf

tabac в PONS речника

Преводи за tabac в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

café-tabac <cafés-tabacs> [kafetaba] NOUN m:

bar-tabac <bars-tabac> [baʀtaba] NOUN m:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за tabac в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

tabac Примери от PONS речника (редакционно проверени)

producteur(-trice) m (f) de café/de tabac
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文