témoignage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за témoignage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. témoignage:

2. témoignage LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за témoignage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

témoignage в PONS речника

Преводи за témoignage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за témoignage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

témoignage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文