syndical във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за syndical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за syndical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

syndical в PONS речника

Преводи за syndical в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за syndical в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

syndical Примери от PONS речника (редакционно проверени)

délégué(e) m (f) syndical(e)
dirigeant(e) m (f) syndical(e)

syndical Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за syndical в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文