surpris във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за surpris в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за surpris в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

surpris в PONS речника

Преводи за surpris в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

surpris part passé de surprendre

Вижте също: surprendre

Индивидуални преводни двойки

Преводи за surpris в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

surpris Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文