sur-le-champ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sur-le-champ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за sur-le-champ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

forthwith [Brit fɔːθˈwɪθ, fɔːθˈwɪð, Am fɔrθˈwɪθ] ADV form

Индивидуални преводни двойки

sur-le-champ в PONS речника

Преводи за sur-le-champ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за sur-le-champ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sur-le-champ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文