supporte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за supporte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. supporter (endurer):

5. supporter (subir sans dommages):

supporter2, supporteur [sypɔʀtœʀ] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за supporte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
supporter SPORT

supporte в PONS речника

Преводи за supporte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

supporter2 (-trice) [sypɔʀtɛʀ] NOUN m, supporteur [sypɔʀtœʀ, -tʀis] NOUN m, f

Преводи за supporte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
supporter(-trice) m (f)

supporte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文