suivante във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за suivante в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.suivant2 (suivante) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.suivant2 (suivante) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за suivante в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

suivante в PONS речника

Преводи за suivante в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.suivant(e) [sɥivɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за suivante в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

suivante Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文