suicide във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за suicide в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

avion-suicide <pl avions-suicide> [avjɔ̃sɥisid] NOUN m

suicide assisté [sɥisid asiste] NOUN m

Преводи за suicide в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
suicide (action) lit, fig
suicidé/-e m/f

suicide в PONS речника

Преводи за suicide в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за suicide в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
suicide a. fig
suicidé(e) m (f)

suicide Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文