stylo във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за stylo в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

stylo-feutre <pl stylos-feutres> [stiloføtʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки
fucking car/pen vulg sl

Преводи за stylo в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

stylo в PONS речника

Преводи за stylo в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

stylo-feutre <stylos-feutres> [stiloføtʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за stylo в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

stylo Примери от PONS речника (редакционно проверени)

stylo m (à) bille
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文