structures във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за structures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

structuré (structurée) [stʀyktyʀe] ADJ

Преводи за structures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

structures в PONS речника

Преводи за structures в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за structures в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

structures Примери от PONS речника (редакционно проверени)

structures Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文