structure: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за structure: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

structuré (structurée) [stʀyktyʀe] ADJ

Преводи за structure: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

structure: в PONS речника

Преводи за structure: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за structure: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

structure: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

structure: Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文