statut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за statut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за statut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
status ADMIN, LAW

statut в PONS речника

Преводи за statut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за statut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

statut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文