station във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за station в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. station (de métro):

station-service <pl stations-service> [stasjɔ̃sɛʀvis] NOUN f

Преводи за station в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
booster station RADIO, TEL

station в PONS речника

Преводи за station в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. station TECH, REL:

station-service <stations-service(s)> [stasjɔ̃sɛʀvis] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за station в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

station Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文