sportif във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sportif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] ADJ

II.sport|if (sportive) [spɔʀtif, iv] NOUN m (f)

médico-sport|if (médico-sportive) <pl médico-sportifs>, médicosportif (médicosportive) <pl médicosportifs> [medikospɔʀtif, iv] ADJ

Преводи за sportif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sportif в PONS речника

Преводи за sportif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.sportif (-ive) [spɔʀtif, -iv] ADJ

II.sportif (-ive) [spɔʀtif, -iv] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sportif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sportif(-ive)
sportif(-ive)
sportif(-ive)
sportif(-ive)
chroniqueur(-euse) m (f) sportif
présentateur(-trice) m (f) sportif

sportif Примери от PONS речника (редакционно проверени)

chroniqueur(-euse) m (f) sportif
présentateur(-trice) m (f) sportif
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文